Quantum Touch & SRT (Spiritual Response Therapie)

Quantum Touch is een effectieve en gemakkelijke methode om krachtige energie op te wekken, en de behandelaar laat zijn cliënt meevoeren in de helende energie die vrijkomt, en die ieder mens bij zich draagt.
SRT is een therapie waarbij teruggegaan wordt naar vorige levens, om daar de oorzaak van huidige klachten op te sporen en deze alsnog in deze incarnatie te helen.