Numerologie

Numerologie is de studie van getallen en de getallensymboliek.
Zo kunnen onder andere een naam, woonplaats of geboortedatum tot bijzondere interpretaties aanleiding geven, die een beter inzicht geven in jezelf en je levensloop.