Hoe ongeziene negatieve invloeden genezen

Met het stijgen van de trilling en de genezing van de aarde, komt een grotere gevoeligheid en het gewaarworden van andere sferen van bewustzijn. Met de grotere gevoeligheid en het verruimd bewustzijn komt de verantwoordelijkheid om ongeziene negatieve invloeden te genezen. Er zijn gedachtevormen, beperkende mentale concepten, onstoffelijke entiteiten, vaak aangeduid als verdwaalde zielen of eigenzinnige geesten. Deze ongelukkige zielen gaan verder in een emotioneel en mentaal lichaam en zitten vast op aarde vanwege onafgewerkte zaken, karmische banden en onopgeloste houdingen, emoties, wonden en trauma's. Sommige zijn zelfs dwingend en zijn er op uit om te manipuleren, te beheersen en door anderen uit te drukken in het fysieke. Dat je dood bent wil nog niet zeggen dat je ook verlicht bent.

Liefde geneest. Entiteiten verjagen zal ze alleen tijdelijk doen verdwijnen of ze vinden iemand anders om lastig te vallen. Sommige van de symptomen die ervaren kunnen worden zijn hoofdpijn, misselijkheid, pijn in de nek, hart, ongemak in de Solar Plexus, meerdere ongevallen in het leven, bizar grillig gedrag, grote stemmingswisselingen, suïcidale neigingen en de helderziende beelden van grijze of donkere energieën om iemand heen.

Wanneer je de Astral Healing Technique gebruikt en verlichting ervaart kan het zijn dat de oorzaak van je probleem niet in het fysieke ligt. In het belang van het opruimen van het bewustzijn in deze gevallen en om het eenvoudiger te maken toegang te krijgen tot en het behouden van een hoger bewustzijn en energie, delen we hieronder het proces om ongeziene negatieve invloeden te helen.

We hebben allemaal engelen, gidsen en verlichte meesters. Zij zitten te wachten om ons te mogen helpen bij dit proces. Het is een krachtige tool. Denk er daarom aan om er gebruik van te maken en hulp te vragen van het hogere.

Stap 1. Roep je gekozen vertegenwoordiger van de Bron, het alles wat is, God, etc. op, door gebed of meditatie.
Stap 2. Vraag of alle aura's gesloten mogen worden voor iedereen behalve het hogere Zelf, de engelen, gidsen en verlichte meesters van de Christus vibratie.
Stap 3. Vertel alle onstoffelijke geesten dat ze genezen en vergeven, opgetild en verlicht zijn. Herhaal dit meerdere keren totdat het licht aanvoelt.
Stap 4. Vertel hen dat ze gevuld en omgeven zijn door het universele Christus licht en de Christus liefde.
Stap 5. Vraag je gekozen engelen, gidsen of verlichte meesters om ze naar hun perfecte plek te begeleiden.
Stap 6. Vraag dat alle negatieve gedachtevormen en beperkte mentale concepten worden opgelost in het licht van de waarheid en dat alle psychische banden worden verbroken.
Stap 7. Vraag dat alle aura's worden afgesloten voor alles behalve hun hogere Zelf en dat alle resterende energieën gereinigd worden in elk niveau van je wezen.

Herhaal het bovenstaande totdat het de ruimte schoon aanvoelt; het kunnen er veel meer dan één zijn. Onthoud dat Liefde de ultieme kracht in het universum is en behoud te alle tijden zelf-autoriteit. Diegene die op het pad van verlichting staan trekken vaak onstoffelijke entiteiten aan als een mot naar een vlam. Daarom is het belangrijk om dit proces te gebruiken in meditatie en in het dagelijks leven, zodat je energieveld schoon blijft en je anderen optimaal van dienst kunt zijn.

Bron:
Gezondheid Aanpakken